Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2006 (nr38) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2006 (nr38) (2417 Kb)

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Säkerhet i skolans kemi- och NO- undervisning 3
Gy-07, lägesrapport 3
Kemins Dag 4
KRC:s laborationskurser 4
Terrific Science på besök på KRC 6
KRC:s sommarkurser  
           Elektrokemi 8
           Mat med mervärde 9
           Färgers kemi 10
EUSO, rapport från Europafinalen 11
NO-Biennaler 2006-07, lärare F-9 13
Tips för lärare  
           Bensen i läsk? 14
           Vad får ett protein att koagulera? 15
           Korrosion-oönskad elektrokemi 17
           Att göra målafärg 18
Kalendarium 19

 


Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation