Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2011 (nr58) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2011 (nr58) (4506 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Världens största experiment  3
IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers 4
Stipendier för svenska deltagare 5
Kemins År 5
NO-biennaler 2011 6
Från kritkemi till upplevelsekemi 9
Låt grundskolans elever göra intressanta kemiexperiment 10
Science on Stage 2011 11
EUSO - Träningsläger i Umeå 12
Definitionen på syra-bas-begreppet växer fram 14
Tips för lärare  
           Syntes av basisk kopparsulfat 
           genom titrering    
16
           Lästips 17
           Webbresurser för skolor och intresserade 18
Kemisterna 18
Kalendarium 19

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation