Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2013 (nr66) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2013 (nr66) (1795 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Världsvattendagen 2013 3
Kan Östersjöns sommarblomning begränsas? 4
Några ord om Östersjön 6
Vad är det för likheter mellan Östersjön och blodplasma? 8
Med fokus på kemiförståelse 9
Kurs i experimentell kemi 9
Barnexperimentet - Svensk skola i fritt fall 10
Kemisterna 10
Nationellt lektorsmöte inom de naturvetenskapliga ämnena 11
NO-biennalen Växjö, 9-10 april 12
NO-biennaler 2013 13
Ett formativ arbetssätt ökar lärande och förståelse 14
Svar till uppgiften: Likheter mellan Östersjön och blodplasma 16
Tips för lärare  
           Koka vatten från is 17
            Vatten med olika densitet 18
           De flesta bakterier andas som vi 19
           Ny interaktiv riskbedömningsblankett 20
           Fler tips 22
Kalendarium 23

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation