Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2014 (nr70) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2014 (nr70) (1283 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Experimentell kemi 3
Utställningen "Unga Forskare" 4
Bedömning i NO - grundskolans tidigare år 5
KRC anordnar kurser 7
Kemins Dag 2014 7
Är kemiläxan svår? Om kemistugan i Stockholm 8
20-års jubilerande Nationella Resurscentra i Kemi och Fysik 9
Kristallklart med KRC i 20 år 10
Strukturmodeller med röntgendiffraktion  12
Tolkning av diffraktionsdata  12
Kriminalteknik i skolan 13
Tips för lärare  
           Kristallisera lysozym  14
           Det klassiska potatisförsöket  16
Kalendarium  19

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation