Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 3 1995 (nr3) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 3 1995 (nr3) (1330 Kb)

Innehållsförteckning

Kemilärarnas Resurscentrum 2
Höstprogram: Konferenser och kurser 3
Material och pågående projekt  

           Betygskriterier och betygssättning

4
           "Föräldralektioner" 5
           Öppen lab 6
           Selected Papers in Chemical 
           Education Research
7
           Arbetsmaterial till DTMM 7
Tips till lärare  
           Säkerhet och kemikaliehantering 8
           Laborationsidéer 9-10
           Undervisningsidéer 11-12
           Litteratur och dataprogram 13
           Kemistsamfundets studiedagar för 
           lärare -96
13
           Alkoholfrågan 13
           Nyttiga adresser 14-18
Kemi på nätet 19
Pristävlingen 19
Enkät: Kemilärarnas behov och önskemål 19
Kontaker mellan lärare 19
Rapport från årets kemiolympiad 20

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation