Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 3 2013 (nr67) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 3 2013 (nr67) (1521 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Den svenska skolans behov av reformer? 3
Sockerträsket och funderingar kring "stevia" 4
Njutning,... Berättelser om kärlek och kemi 7
Så gick det till när vi bykte våra kläder förr! 8
Experimentell kemi i Gävle 9
NO-biennaler 2013 11
De vanligaste kemikalierna i vårt samhälle 12
KRC anordnar kurs i "Säkerhet och riskbedömning" 13
Kemisterna 13
Tips för lärare  
           Manganets olika oxidationstillstånd 14
           Kan man baka utan socker?  15
           Observation och slutsats/antagande 16
           Användbara appar 18
Kalendarium  19

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation