Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 4 2010 (nr56) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 4 2010 (nr56) (3018 Kb)

Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Kemins år 3
Distanskurs: Säkerhet inom skolans kemi- och NO- undervisning 5
Kemisterna 5
Rapport från en kemilektorslänk 6
Kemilärare efterlyses 8
Samarbete lärare-elev 9
Chem-is-Tree: Skogsindustriell kemi för gymnasiet 10
Tips för lärare  
           Vad är det som brinner i jultid? 11
           Hängande ljus 12
           Lästips - Glukke solbarn 13
           Webb-resurser för skolor och intresserade 14
Kalendarium 15
Bilaga: Kalender över Kemins År 2011  

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation