Papperstidning

Ett fysiskt exemplar av Kemilärarnas Informationsbrev skickas utan kostnad ut till grundskolor och gymnasieskolor över hela Sverige. Det adresseras till ”NO-lärarna vid” eller ”Kemilärarna vid” respektive skola. Adresslistorna uppdateras inte automatiskt, så om din skola saknar tidningen får du gärna höra av dig till oss för uppdatering via krc@krc.su.se

Digital tidning

Det går också att få Kemilärarnas Informationsbrev digitalt via e-post utan kostnad. Prenumerera på det digitala informationsbrevet genom att anmäla dig via denna länk.