Tidigare nummer

Kemilärarnas informationsbrev

Första numret av Kemilärarnas informationsbrev publicerades redan 1995, och sedan dess har det kommit några nummer varje år. Du kan hitta alla av Kemilärarnas informationsbrev i pdf-format här nedanför. 

                           Vi önskar dig en trevlig läsning!

Kontakt

Besöksadress:

Rum K411
Svante Arrhenius väg 16 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus K, Frescati Google-karta)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Department of Biochemistry and Biophysics (DBB)
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se