Kontakt

Personal på KRC

Vi är flera personer som delar på omkring 2,3 tjänster

Jenny 2017

Jenny Olander

Föreståndare på heltid

Cecilia

Cecilia Stenberg

Projektledare och redaktör för Informationsbrevet. Jobbar 50 % på KRC.

Sofie Stenlund

Sofie Stenlund

Projektledare och jobbar 40 % på KRC

Karin

Karin Axberg

Projektledare och timanställd lektor i kemi på gymnasium

Nisse

Nils-Erik Nylund

Projektledare och är timanställd på KRC

Camilla Mattsson

Camilla Mattsson

Projektledare. Jobbar 30 % på KRC.

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Universitetslektor och timanställd på KRC

Vivi-Ann Långberg

Vivi-Ann Långvik

Universitetslektor, föreståndare emerita

E-post är langvikv@gmail.com

SUKAT
KRC:s logga