Bilder av elever som laborerar.

Vad?

EOES, European Olympiad of Experimental Science, riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller går första året på gymnasiet. Fram till 21 oktober kan du anmäla dina elever till den teoretiska uttagningstävlingen, som genomförs 10 november ute på skolorna. 

EOES-tävlingen består av följande tre moment

  1. Nationell teoretisk uttagningstävling (10 november 2022) - låt intresserade elever delta eller genomför tävlingen i helklass. Ett tips är att låta icke-tävlande elever arbeta med frågorna i grupp.
  2. Länk till uttagningsprovet hösten 2020
  3. Svensk final (januari 2023)
  4. Europeisk final i Lettland (maj 2022)

För vem?

Elever, som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet, under hösten året innan olympiaden ges. Använd gärna den här affischen för att informera dina elever.

Hur kan man delta?

Läraren anmäler intresse för att delta senast fredagen 21 oktober. Tävlingen genomförs på skolan torsdagen 10 november. Proven är gjorda för att vara lätträttade, se facit och svarsalternativ till uttagningsprovet hösten 2020. Resultaten skickas till EOES.

Eleverna med bäst resultat i Sverige bjuds in till Sverigefinal i Stockholm under en helg i slutet av januari. Finalisterna som representerar Sverige i Europafinalen får ett träningsläger under våren. Resa och uppehälle betalas av tävlingen.

Mer information och anmälan

eoes.se