AV:s inspektionskampanj kring kemikaliehantering i bl.a. 800 skolor under 2018-2019 har nu avslutats.

Länk till pressmeddelandet

Under AV:s frukostmöte 6 november, när kampanjen sammanfattades fick KRC, tillsammans med SKL och Teknikföretagen informera om hur inspektionerna upplevts i verligheten. Vi hade gemensamt 10 minuter till vårt förfogande och KRC:s tre bilder hittar du Friska arbetsplatser-KRC-information (635 Kb) .

Vi lyfte bl.a. fram att inspektörernas kunskaper om skolans verksamhet och om kemikalier påverkade utfallet. Dessutom uppmärksammade vi att kraven om att riskbedöma alla kemiska riskkällor som kan uppkomma i verksamheten är svårtolkade.