Faktaböcker

Från enklare till mer krävande

Grundämnenas magiska värld - Undersök atomerna som finns hemma hos dig, Mike Barfield med illustrationer av Lauren Humphrey

Pagina förlag, 2018, (åk F-6)

Boken är en rikt illustrerad introduktion till kemi som är uppbyggd kring detektiven Sherlock Ohms jakt på grundämnen omkring oss. Egenskaper, risker och superkrafter hos de olika grundämnena tas upp tillsammans med listor över var ämnena förekommer. Det står exempelvis att kväve finns  i ”Dig, smällare, luft, bajs…” och på nästan varje uppslag finns förslag på små laborationer som kan göras hemma. I korta faktarutor ges kemiska förklaringar till varför tennisspelare äter bananer och varför det finns fluor i tandkrämen. Alla grundämnena i periodiska systemet finns med, några på ett eget uppslag (väte, kol och aluminium) medan andra bara nämns helt kort (nr 104-118 får samsas på en sida). Dessutom presenteras viktiga kemihistoriska upptäckter i 10 tecknade serier. Givet det lekfulla formatet är innehållet bra, även om vissa felaktigheter har smugit sig in, som t.ex. att NaCl består av molekyler. Boken är avsedd för åldrarna 6-9 år, men är troligen är den givande för de flesta åldrar, förutsatt att man har barnasinnet i behåll.

 

Grundämnen på 30 sekunder, Eric Scerri

Tukan förlag, 2017

De 50 vanligaste grundämnena presenteras på ett intresseväckande sätt och med fina bilder. Bokens sju kapitel beskriver alla de 118 grundämnenas atomer och dessutom presenteras viktiga personer som har bidragit till kemiska upptäckter.

 

 

 

 

Den siste alkemisten i Paris, Lars Öhrström

Fri Tanke förlag, 2015

Lars Öhrström är som är professor i oorganisk kemi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han inleder sin bok med att koppla periodiska systemet uppbyggnad till orbitalteori, på ett sätt som skulle kunna inspirera undervisningen även på gymnasienivå. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter beskriver Öhrström betydelsen som olika grundämnen har haft på ett internationellt plan genom historien, exempelvis i Kongo. Eller när Strindberg försökte göra guld i Paris.

 

 
 

Grundämnenas sällsamma liv - en kulturguide till periodiska systemet, Hugh Aldersey Williams

2012 (slut på Nordstedts förlag, men tillgänglig på engelska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundämnen, Theodore Gray

2013 (svensk utgåva slut på Bonniers förlag)

Fantastisk bok med massor av foton av grundämnen och intresseväckande korta texter till. Boken är tillgänglig på engelska, även som App och "grundämneskort".

 

 

Periodiska systemet, Anders Lennartsson

2011, Studentlitteratur AB

En svensk uppslagsbok med kortfattad information om alla 118 grundämnens fysikaliska och kemiska egenskaper. Det står även något om deras biologiska roll, förekomst, användningsområden och historia. Boken har kemister och kemistuderande som målgrupp.

 

 

 

 

 

Jordens grundämnen och deras upptäckt, Per Enghag

Vol 1 Några viktiga industrimetaller

Industrilitteratur, 1998

Vol 2 Sällsynt – Ädelt – Aktivt

Industrilitteratur 1999

Vol 3 Byggstenar för marken och vattnet

Industrilitteratur 2000.

 

 

 

 

Skönlitteratur

 

Periodiska systemet, Primo Levi, Modernista

”Periodiska systemet” är en samling kronologiskt ordnade självbiografiska berättelser som kretsar kring grundämnen. Kemikunskaperna spelade på olika sätt en viktig roll i Primo Levis liv, inte minst när han som fånge i Auswitz arbetade i ett kemilabb. Författaren ger en inblick i vad kemistyrket kan innebära, både när det gäller konkreta arbetsuppgifter i en färgfabrik eller gruva men också när det gäller synen på omvärlden. ”Kemistyrket lär en att övervinna, att rentav ignorera vissa aversioner som inte är nödvändiga eller medfödda […]: materia är materia, den är varken ädel eller usel, den är gränslöst föränderlig och det spelar ingen som helst roll varifrån den närmast kommer.” (s. 185). Boken har en fin översättning, även om vanadin är felstavat. Kombinationen av personlig berättelse och kemiska detaljer passar inte minst för en kemilärare.

 

Min morbror Volfram, Oliver Sacks

Brombergs förlag, 2003

slutsåld i svensk översättning, men tillgänglig på engelska