Din kemi

Din Kemi är namnet på ett helt nytt och fritt tillgängligt digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Läromedlet kan också användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på senaste forskningen inom kemi genom att ett 40-tal svenska kemiforskare skrivit texter inom sina specialområden.

Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har följande tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå; (1) Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi som skrivit flera populärvetenskapliga böcker och gjort TV-serien Grym Kemi, (2) Linda Lindberg, högstadielärare och (3) Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Länk till läromedlet: https://dinkemi.se

Artikel: Lärare fick bekanta sig med Din Kemi under fortbildningsdag (umu.se)