Vad handlar det om?

Med utgångspunkt från europeisk lagstiftning och regler kring kemi, arbetsmiljö och utbildning utvecklar CheSSE en hemsida som handlar om

  • lagstiftning och regler,
  • praktiska råd (guidelines) till lärare och skolledare, samt
  • substitution och grön kemi.

Hemsidan chesse.org kommer att vara på engelska, finska, norska slovenska och svenska.

Projektet är ett samarbete mellan kemididaktiker, kemilärare och lärarutbildare i partnerländerna. Det kommer att rikta sig till kemilärare och skolledare i alla EU-länder. Hemsidan kommer också att vara användbar för nationella och regionala myndigheter, som stödjer och kontrollerar användningen av kemikalier i skolan.

Besvara gärna den här enkäten om vad du som lärare tycker att chesse.org ska innehålla: LÄNK

Referensgrupp

Utvecklingen av materialet kommer att ske i samverkan med verksamma lärare, didaktiska forskare och relevanta myndigheter.

Skicka ett mail till jenny.olander@krc.su.se om du vill ha mer information kring vad det innebär att delta referensgruppen för CheSSE. Nya referensgruppsmedlemmar tas in löpande.

Konferenser

2022 Lansering av hemsida
2022 Nationella konferenser i  Finland, Norge, Slovenien och Sverige
2023 Europeisk konferens för NV-lärarutbildare i Ljubljana
2023 Europeisk konferens för kemi-/NO-lärare i Helsingfors

 

Mer information om projektet

Projektet har beviljats 324 685 Euro, fördelat på tre år 2020-09-01 - 2023-08-31 och de fyra deltagande organisationerna.

Partnerorganisation kontaktperson e-post
KRC, Stockholms universitet Jenny Olander jenny.olander@krc.su.se
Helsingfors universitet, Finland Ari Myllyviita ari.myllyviita@helsinki.fi
Kemisk institutt och Naturfagsenteret, Oslo universitet, Norge Kirsten Fiskum kirsten.fiskum@naturfagsenteret.no
Universitetet i Ljubljana Vesna Ferc Savec vesna.ferk@pef.uni-lj.si

CheSSE ingår i "ERASMUS+ KA201 – Strategic Partnerships for school education" LÄNK till information om projektet på EU:s hemsida