Datum 

8-11 augusti 2022

Plats

Umeå 

Kostnad

Kursen och inkvartering samt alla måltider är kostnadsfria. 

Syfte

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad kemi. Under Experimentell kemi 2022 kommer vi att utgå från Din Kemi , ett digitalt kontextbaserat läromedel för högstadiet. Under fyra dagar kommer vi tillsammans att laborera och utveckla systematiska undersökningar anpassade till delkapitlen i Din Kemi. 

Anmälan

Skicka din intresseanmälan senast 18 maj här. I anmälan ska du ladda upp några förslag på laborationer att utgå från under kursen, som skulle kunna användas i Din Kemi

Antalet deltagare är begränsat till 20 och besked om antagning till kursen kommer att skickas senast 25 maj.

Fortbildningsdagar för kemilärare 11-12 augusti

Kursen i Experimentell kemi kan kombineras med två dagars ämnesfortbildning från torsdag lunch fram till fredag eftermiddag som även är öppen för gymnasielärare. För mer information, se länken här.

Kursen är ett samarbete mellan Svenska Nationalkommittén för kemi vid KVA, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemisamfundet.