Ämnena i CheSSE:s etikettgenerator har följande information:

Etikettgeneratorn ger etiketter enligt CLP-förordningen, och är baserad på harmoniserad klassificering. Informationen kan skilja sig något från den som finns i enstaka leverantörers säkerhetsdatablad.

Utifrån den kan man skapa etiketter av den här typen:

Fram till 31 januari 2023 kan du ge förslag på nya kemikalier till listan. 

Länk till tabell i Google Drive där du kan skriva förslag.

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se