Programmen publiceras på Youtube varannan tisdag med start den 24 september, https://www.youtube.com/channel/UCzH2m6VsKMJqPs-XTIc8_cw.

24 september   Upp & Ner

8 oktober          Bubbelormar

22 oktober        Mjölkfyrverkeri

5 november      Drakslime

19 november    Osynlig skrift

3 december      Osynlig gas

För att pedagogerna ska veta vad som behövs för att genomföra experimentet och hur det går till publiceras en instruktionsfilm en vecka före varje program. Information om vad som händer och om kemin bakom finns även i den bakgrundsdokumentation som publiceras på IKEM:s skolwebb.

Det finns två böcker om Berta. Båda är kombinerade sago- och experimentböcker. Alla sagotexter är författade av Anna Gunnarsson, som även har testat experimenten på Navet i Borås, där hon är science centerpedagog. Grön i labbet är ett samarbetsprojekt mellan Navet Science center och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.