Bakgrund

Sedan två år har KRC jobbat extra intensivt med att uppmärksamma myndigheter och andra aktörer om skolornas behov av bättre stöd med kemikaliehanteringen.

Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj 2018-2019 har katalyserat denna process. (pressmeddelande).

Syfte med informationsdagen

Att dela aktuell information och diskutera framtida möjligheter och behov.

Deltagare

Lärare med olika typer av ansvar för sina skolors kemikalier, en rektor, en utbildningsförvaltning och två personer från Arbetsmiljöverket. Följande orter fanns representerade: Örebro, Härryda, Sunne, Stockholm, Nässjö, Danderyd, Karlstad, Vänersborg, Linköping, Botkyrka, Katrineholm, Sollentuna, Norrköping, Klågerup, Malmö, Haninge, Sandviken och Uddevalla.

Program

Föreskrifter kring kemikaliehantering

Karin Staaf, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverket-190617 (1759 Kb)

Organisation av stöd kring kemisäkerhet för skolor i Stockholms stad

Jonny Gullstrand, Kemisäkerhetssamordnare i Stockholm, Kemisäkerhetssamordnare (335 Kb)

Bakgrund och KRC:s stödmaterial

Cecilia Stenberg och Jenny Olander, KRC, Presentation-KRC-190617 (1705 Kb)