Vilka ändringar har Skolverket gjort i kursplanerna?

  • Betonat fakta och förståelse mer.
  • Anpassat det centrala innehållet när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression.
  • Gjort kunskapskraven mindre detaljerade.

Information om revideringen på Skolverket LÄNK

Sammanställning över förändringarna

Jämförelse-nuvarande-reviderad-kursplan-kemi (251 Kb)

Det syns ganska tydligt att ambitionen har varit att förenkla texten, minska omfånget och minska detaljnivån, snarare än att göra stora förändringar i innehållet. Några punkter i det centrala innehållet har flyttats mellan stadierna och några har tagits bort.

Kunskapskraven har rensats på centralt innehåll och antalet bedömningsaspekter och värdeord har minskats.

För att få en överblick över de förändringar som har gjorts vid revideringen av kursplanen i kemi, har vi på KRC gjort en jämförelse av varje del i kursplanerna. 

Exempel på jämförelse mellan nuvanrande och reviderad kursplan i kemi
  • Kursdagar VT21 med utgångspunkt i de reviderade NO-kursplanerna. LÄNK
  • Nationellt centrum för svenska som andraspråk har gjort motsvarande jämförelse för sva och sve. LÄNK