chesse.org/sv/

Hemsidan publicerades 1 december 2022. Maila gärna återkoppling på texten direkt till krc@krc.su.se.

Grön kemi

Detta avsnitt, som kommer att innehålla både teori om grön kemi och ett antal laborationer, publiceras 1 juni.

CheSSE-konferens i Helsingfors 7-9 juni

Den 7-9 juni anordnas en CheSSE-konferens i Helsingfors för lärare, lärarutbildare och andra intresserade. Mer information kommer inom kort.