Skolvärlden har skrivit en artikel som handlar om den osäkra arbetsmiljön för kemilärare. Kemilärarnas resurscentrum (KRC) har larmat om en ohållbar situtaion och att många kemilärare upplever en stor stress av att kemikaliehanteringen är bristfällig på skolan.

Via nedanstånde länk kommer du till artikeln.

Larm om osäker arbetsmiljö för kemilärare: "Kan vara farlig" - Skolvärlden