Fyra temalektioner

  • Verktygslåda för att hitta olika utbildningar
  • Det naturvetenskapliga arbetssättet
  • Hållbarhet ur ett industriperspektiv
  • Kritiskt förhållningssätt - kemi på gott och ont

Varje tema innehåller förslag på konkreta uppgifter  för eleverna kombinerat med förslag på lektionsupplägg och tips för lärare och studie- och yrkesvägledare.

LÄNK till materialet

Bakgrund

Med filmerna vill IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, öka förståelsen för vad kemiindustrin är och vilka arbeten som finns för den som väljer en yrkesutbildning med sikte på kemibranschen. Filmerna i Kemikarriär är framför allt tänkta som inspiration för ungdomarna, men de kan även användas i  undervisningen och för studie- och yrkesvägledning.

Handledningarna är framtagna under våren 2021 av verksamma lärare och studie- och yrkesvägledare i samverkan med Kemilärarnas resurscentrum.

LÄNK till artikel om materialet i KRCs informationsbrev.