Nobelprislektionerna publiceras 24 timmar efter tillkännagivande av Nobelprisen, som för kemins del är 9 oktober i år.

Varje lektion innehåller ett bildspel med lärarmanus, ett elevblad med frågor, en kort film och en enkel lärarhandledning. Målgruppen för Nobelprislektionen är elever runt 13 år men materialet kan anpassas för olika åldersgrupper. Tidsåtgång för en lektion är c:a 45 minuter.

Till lektionerna: https://nobelprizemuseum.se/nobelprislektionen/