En av grupperna från finalprovet i kemi 2023.

Plastexperimentet - medborgarforskning 2022 - 2023

  • En insamlingsdel - Skolklasser och andra har möjlighet att hjälpa forskare kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.
  • En frivillig analysdel för äldre elever. Den har använts i EOES-provet 2023.
  • Nästa insamlingstillfälle 17 april – 31 maj. 

www.plastexperimentet.se

Nyckling av plastsorter från Plastexperimentet

Artikel om Plastexperimentet i Nk 2

Kemidelen av EOES-finalen 2023

EOES kemifinal 2023 (1080 Kb)

Om EOES-tävlingen

EOES, European Olympiad of Experimental Science, riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller går första året på gymnasiet.

EOES-tävlingen består av följande tre moment

  1. Nationell teoretisk uttagningstävling (november) - låt intresserade elever delta eller genomför tävlingen i helklass. Ett tips är att låta icke-tävlande elever arbeta med frågorna i grupp. Länk till uttagningsprovet hösten 2020
  2. Svensk final (januari)
  3. Europeisk final i Lettland (maj)

Anmälan öppnar varje år i augusti och sker via hemsidan eoes.se