Låt dina elever eller din förening delta i plastexperimentet. Resultaten kommer att användas av professor Bethanie Carney Almroth, forskare i ekotoxikologi och zoofysiologi på Göteborgs universitet. För elever i högstadiet och på gymnasiet finns instruktioner till hur de insamlade plasterna kan identifieras med enkla men intressanta laborativa metoder.

Länk till artikel i KRCs informationsbrev.

Lärarhandledning och anmälan hittar du här: https://skraplabbet.se/sektion/plastexperiment