Länk till hela programmet och de filmade föredragen, med representanter från universitet, företag och myndigheter.

https://www.iva.se/event/polymerer--100-ar-av-makromolekylar-vetenskap/