Maila dina frågor till

anna.stiby@sas21.polar.se

Adressen fungerar enbart så länge expeditionen varar, till 20 september 2021.

Exempel på forskningsområden

De kemiska mätningarna handlar om koldioxid, metangas och vattnets kemi, till exempel salthalt, näringsinnehåll och syremängd. Ombord på båten finns även kemister som mäter halter av svårnedbrytbara klorfluorföreningar (CFC eller freoner) och svavelhexafluorid (SF6) i vattnet ända ner till botten. De försöker även bestämma vattnets ålder utifrån olika kemiska spårämnen och isotoper, men den analysen kommer ske först hemma.
Övriga forskare ombord är biologer, meteorologer, oceanografer och hydroakustiker.

Länk till mer information om expeditionen

Mer om Anna

Anna Stiby arbetar till vardags som kemi- och biologilärare på Nacka gymnasium, straxt utanför Stockholm. Förra året fick hon ett lärarstipendium för att kunna följa med Polarexpeditionen.

Länk till mer information om Polarforskningssekretariatet lärarprogrammen