Generellt

Alla riktlinjer utgår ifrån att inga elever eller lärare, ens med milda symtom, kommer till lektionen.

Skyddsglasögon

  • På många skolor tvättas skyddsglasögonen med sprit i början och/eller i slutet av varje lektion då de används.
  • Vissa skolor har köpt in personliga skyddsglasögon till eleverna, som de förvarar i sina egna skåp.

Labbrockar

Kan labbrockar utgöra en smittrisk?

Maria Bergh, på Högskolan i Gävle, fick följande svar på den frågan från Bioriskfunktionen på Folkhälsomyndigheten:

Eftersom covid-19 främst sprids som en droppsmitta direkt från människa till människan bedömer vi risken för smitta som mycket låg vid återanvändandet av labbrockar. Smittrisk skulle kunna uppstå om en smittad student nyser eller hostar i till exempel armvecket. I en sådan situation bör rocken tvättas innan återanvändning för att inte nästa student ska ta i armvecket och sedan i munnen, näsa eller ögon alternativt själv nysa eller hosta i armvecket.

Om smittorisk via labbrockar i Kemi- och NO-undervisningen

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ger följande riktlinjer till sina skolor.

Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att elever håller sig hemma om de visar de minsta symtom (gäller f.ö. alla). De elever och lärare som använder labbrockar under laborationer och som hostar eller nyser i armvecket etc. lägger alltid labbrocken i tvättsäcken för att undvika att ev. smitta förs vidare. Vi påminner också om att tvätta händerna.