Fråga

Efter Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj skickade KRC ett brev till deras generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem. Brevet finns att läsa här. Brevet avslutades med frågan

”Skolledare, kemilärare, kommuner och berörda myndigheter behöver tydligare information om hur kemikalier ska hanteras på ett korrekt sätt i Sveriges skolor.

Hur kan Arbetsmiljöverket hjälpa till med detta?”

Svar

Den 7 december svarade Jens Åhman, som är chef på AV:s enhet för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer, på denna fråga via telefon. Han berättade att Arbetsmiljöverket vill ta fram ett stödmaterial för att underlätta kemikaliehanteringen i skolan. Materialet ska möta det som AV:s kampanj för friskare arbetsplatser fokuserar på och ge stöd för att upprätta en förteckning av kemiska risker, genomföra riskbedömningar och informera arbetstagarna. Tanken är att det ska vara verksamhetsnära och lättanvänt. I arbetet vill Jens Åhman samarbeta med KRC och målet är att ta fram ett stödmaterial redan innan sommaren 2019.

Vid frågor kring pågående inspektioner hänvisar Jens Åhman till inspektörerna på plats.

Fortsättning följer!