MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Explosiva ämnen och blandningar skiljer sig från andra reaktiva kemikalier genom att de kan brinna utan tillförsel av syre utifrån.[1] Enligt föreskrifterna i MSBFS 2019:1 krävs tillstånd från MSB för tillverkning av explosiva varor, oavsett typ eller mängd. Ett undantag är att man i skolan får tillverka tomtebloss av bariumnitrat, stärkelse och aluminium-, järn- eller kopparpulver utan tillstånd vid lärarledd undervisning i satser på högst 300 gram.

Under 2023 revideras MSBFS 2019:1 och MSB funderar kring om det är lämpligt att ge undantag för fler lärarledda laborationer i skolan och laborationerna som beskrivs här är förslag till undantag.

Kaliumklorat och socker

Förslag på undantag

Inför revideringen har KRC fått frågan om att ge förslag på skollaborationer, där explosiva varor tillverkas, som skulle kunna utgöra undantag från tillstångsplikten.

Exempel på laborationsinstruktioner, som skulle kunna bli undantag i framtiden, hittar du här: LÄNK

Du är kanske också intresserad av

Explosiva varor i skolans undervisning

Frågor eller andra förslag?

jenny.olander@krc.su.se.