Om enkäten

Enkäten innehåller några snabba kryssfrågor, samt möjlighet att med egna ord ge återkoppling så att KRC, Kemisamfundet och Nationalkommittén i kemi kan bidra med fortbildningsinsatser som känns relevanta och givande för er som ska nyttja dem. 

Vilken fortbildning för undervisning i kemi eller naturvetenskap är viktig för dig?

Lite mer utvecklade tankar hittar du i Artikel i KRCs informationsbrev, nr 1 2023.

Karolina Broman,

Svenska Nationalkommittén för kemi vid KVA, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemisamfundet.

För att komma till enkäten scannar du QR-koden till höger eller klicka på DEN HÄR LÄNKEN.
Deadline 1 mars 2023.