Kemi - vetenskap eller magi? Eller både och? 

Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemin och världsbilden

Detta material är uppdelat i följande två rubriker: