Genom att använda mat (till exempel en citron) kan vi skapa ett batteri 

Kemi finns överallt i vår vardag och samhäll, och kemi är väldigt fascinerande då man kan till exempel använda en citron för att skapa ett batteri. Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemin i vardagen och samhället. 

Detta material är uppdelat i följande fyra rubriker: