Undersöka, tolka och komma på egna frågor - det är både roligt och lärorikt

Att laborera och experimentera för att undersöka olika saker kan både vara lärorikt och spännande, och kan skapa en nyfikenhet och intresse hos eleverna. Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemins metoder och arbetssätt:

Detta material är uppdelat i följande fyra rubriker: