I naturen kan vi hitta kemi överallt 

Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemin i naturen

Detta material är uppdelat i följande åtta rubriker: