Kemi finns överallt i vår vardag

Allt som finns omkring oss i vår vardag och i vårt samhälle kan kopplas till kemi, som till exempel diskussioner om energi, varför det är bra att återvinna och mat. Så överallt man letar kan elever hitta kemi och diskutera detta med varandra och läraren. Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemin i vardagen och samhället. 

Detta material är uppdelat i följande fem rubriker: