Allt vi ser och allt vi kan röra, är kemi 

Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Material och ämnen i vår omgivning

Detta material är uppdelat i följande fyra rubriker:

  • Ämnenas egenskaper - Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  • Materialens användning och kretslopp - Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  • Vatten - Vattens olika former fast, flytande och gas. Övergångarna mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  • Luft - Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.