Att lära sig genom att titta, känna, undersöka och tolka

Genom att titta, känna och undersöka kan eleverna utveckla en nyfikenhet och ett intresse för de naturorienterande ämnena. Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Metoder och arbetssätt. 

Detta material är uppdelat i följande tre rubriker:

  • Undersökningar - Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Separation - Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  • Dokumentation - Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.