Uppdatering

Om du är intresserad av att bidra till den pågående revideringen av Kemiskafferiet (2023) är du välkommen att höra av dig till jenny,olander@krc.su.se.

De olika delarna av Kemiskafferiet (2002)

Kursen är uppdelad i tio moduler. Varje modul innehåller kemididaktik, teori, elevexperiment samt lärardemonstrationer.

  1. Allmänt om naturvetenskap, sortering, luft och gaser. Modul 1
  2. Förståelse för materien och dess tillstånd. Vatten och luft, begreppskartor, concept cartoons. Modul 2
  3. Kemins historia, experiment med atomer och joner. Fair test. Modul 3
  4. Svårlösliga och andra salter. Rena och separera. Modul 4
  5. Hur håller allt ihop? Lika löser lika. Modul 5
  6. Bränslen, batterier och energi. Kemi förr och nu. Modul 6
  7. Vad är det som brinner? Om kol och kolföreningar. Kemisk ordlista. Modul 7
  8. Syror och baser, pH. Modul 8
  9. Om polymerer Modul 9
  10. Om bläck och skrivmaterial Modul 10

Hela Kemiskafferiet

Här kan du ladda ner materialet från 2002 i sin helhet.