Kursen är uppdelad i tio moduler. Varje modul innehåller kemididaktik, teori, elevexperiment samt lärardemonstrationer.

  • Modul 1 Allmänt om naturvetenskap, sortering, luft och gaser
  • Modul 2 Förståelse för materien och dess tillstånd. Vatten och luft, begreppskartor, concept cartoons
  • Modul 3 Kemins historia, experiment med atomer och joner. Fair test
  • Modul 4 Svårlösliga och andra salter. Rena och separera
  • Modul 5 Hur håller allt ihop? Lika löser lika.
  • Modul 6 Bränslen, batterier och energi. Kemi förr och nu
  • Modul 7 Vad är det som brinner? Om kol och kolföreningar. Kemisk ordlista
  • Modul 8 Syror och baser, pH
  • Modul 9 Om polymerer
  • Modul 10 Om bläck och skrivmaterial