Säkerhet

Stöd för riskbedömning

Här finns en enkel blankett som du kan använda vid riskbedömning av enkla laborationer. Den är under utveckling, så vi är tacksamma för återkoppling!

Säkerhet

KRC har inte utvecklat material om kemisäkerhet för elever i den här åldern men det är på gång. Under tiden vill vi gärna informera om Kemikalieinspektionens interaktiva material, som du hittar på www.hannashus.se. Just nu är hannashus stängd för underhåll.