Kemin i maten

Ett material om kemin i mate. Kompendiet innehåller både teoritext och ett 30-tal laborationer.

  • Varför är brödet så poröst och gyllenbrunt? Vad är det som gör degen elastisk? Vad menas med glutenallergi?
  • Varför är filmjölken tjock? Varför blir det skinn på mjölken? Vad finns det i osthålen?
  • Varifrån kommer köttets olika färger? Hur kan biffen möras? Varför blir äpplet brunt?

Målgrupp: Alla lärare och elever på högstadiet och gymnasiet

Författare: Ulla Sandberg och Ebba Wahlström  Kemin i maten (1058 Kb)

Bild: NASA

Klimatlaborationer

2019 års komprimerade kompendium med laborationer som användes av KRC på Bolincentrets klimatfestival i wordformat och som pdf.

 

 

 

 

Ytterligare några laborationer

Inför 2017 två kompendier som tagits fram i samband med Bolincentrets klimatfestival.

1. Laborera på klimat med enkla experiment i wordformat och som pdf.

2. Experimentera mera på klimat som är lite mer krävande i wordformat och som pdf.

Författare: Karin Axberg, 2017

Verklighetsnära undervisning, Öppna laborationer, och ett Formativt arbetssätt – med fokus på praktisk kemi

Författare Malin Nilsson

Kompendiet ger många exempel på olika arbetssätt för kemiundersvisningen med praktiska exempel.

Du kan ladda ner kompendiet Kompendium om ny formativ undervisning (1705 Kb)

Gymnasearbete inom kemi

Kompendiet innehåller förslag på alla delar av arbetet med gymnasiearbetet, från val av ämne till bedömningen. Det är anpassat efter kraven i Gy11. Även om det är speciellt anpassat för kemiämnet, passar det bra för genomförande av gymnasiearbeten andra naturvetenskapliga ämnen.

Författare: Malin Nilsson

Du hittar kompendiet Gymnasiearbete inom kemi (898 Kb) .

Från raff till rengöring

Författare: Magnus Gustafsson, 2000

Från raff till rengöring (8720 Kb)

Moderna material
Om plaster, linser, Kewlar, Teflon, kompositer, keramer, zeoliter, minnesmetall, lysdioder,
hybridbatteri. Teknikutvecklingen har skett med hjälp av sofistikerade material som kemister,
tekniker, fysiker, metallurger etc. planerat och tagit fram. .
De material vi presenterar är  material som är i allmän användning. Kompendiet ger dig och eleverna bakgrund till dessa material, och ger en möjlighet till lite annorlunda experiment att användas t.ex. som utgångspunkt för diskussioner i undervisningen. (KRC:s informationsbrev 42, s. 9)

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Författare: KRC 1998 Moderna material (435 Kb)

Vad kan Harry Potter om kemi?

J.K.Rowling skriver om Harry Potter och vad han lär sig på ”häx”-skolan. Här kan du läsa om
och göra några av hans experiment. pdf

Bearbetat av KRC från Journal of Chemical Education volym 83 nummer 10 Oktober 2006 sid. 1479

Piller, pulver och plåster

Kompendiet innehåller många laborationstips på temat receptfria läkemedel, hälsoprodukter,
apoteksvaror och biologiska funktioner för både grundskolan och gymnasiet. Det
innehåller också ett avsnitt om läkekonstens historia. Det finns tre olika innehållsförteckningar: enligt ATC-klassificering (= Anatomic Therapeutic
Chemical System), enligt kemiskt område och enligt metodik/teknik. Eftersom KRC tryckte upp ofantliga mängder av kompendiet finns det att hämta om du har vägarna förbi Stockholms universitet, men det går även att ladda ner.

Målgrupp: Gymnasiet och delvis högstadiet

Författare: Karin Axberg, Vivi-Ann Långvik och Ulla Sandberg 2003 Piller, pulver, plåster pdf (1286 Kb) Piller, pulver och plåster (15376 Kb)

 
 
 

Öppen lab

Kompendiet innehåller laborationer som inspirerar till ett öppnare arbetssätt för både grundskola och gymnasiet. För varje förslag till uppgift finns en "elevsida" att kopiera till eleverna. Det finns även en "lärarsida" med kommentarer om vilka förkunskaper eleverna kan behöva, vilket material man kan förutse att eleverna kan fråga efter, redovisningsmetoder och olika alternativ.
Tipsa oss om egna förslag till laborationer av öppen typ.

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet

Författare: Ebba Wahlström, 1994 öppna laborationer (292 Kb)

Raff till Rengöring
Ett material om petrokemisk industri på Sveriges västkust. Följ oljans väg genom raffinaderiet och genom petrokemikomplexet i Stenungsund. För dig som vill ha ut mer av organisk kemi och oljebearbetningen. pdf

Författare: Magnus Gustafsson
Medförfattare: Ebba Wahlström, Manfred Börner m fl.

Basmaterial Raff till rengöring - bas (17932 Kb) Fördjupning Fördjupningsmaterial (8720 Kb)

VG-uppgifter för gymnasiets A-kurs
1995 skickade ett stort antal gymnasielärare från hela landet in uppgifter till oss som anger vad som bedöms svara mot betyget Väl Godkänd. Betygssystemet var nytt då och många sökte efter en referens för sina betygsnivåer.
Under en helg samlade vi 15 gymnasielärare från hela landet för att granska, kategorisera och
bedöma dessa uppgifter efter följande kriterier: typ, svårighetsgrad, öppen/sluten, text/ej text, nivån på "koppling av begrepp som krävs för uppgiftens lösande", betygsmål, kursmål,
kommentarer. Resultatet blev ett kompendium med ca 400 uppgifter som kan laddas ner VG-uppgifter (303 Kb) .