Bakgrund

Många verksamma lärare, rektorer och utbildningsförvaltningar från hela Sverige har bidragit med synpunkter till våra förslag på fördelning av arbetsuppgifter kring kemiundervisningen. Dokumenten uppdateras fortlöpande.

Presentation av dokumenten

LÄNK TILL PRESENTATIONSFILM av KRC:s dokument om fördelning av arbetsuppgifter relaterade till skolans kemiundervisning. Presentation av KRCs-fördelning-arbetsuppgifter-2020-06-02 (1394 Kb)

Filmad paneldiskussion

SKR, LR, lärarförbundet och en verksam lärare diskuterade fördelning av kemilärares arbetsuppgifter 2020-02-07 LÄNK TILL FILMAD PANELDISKUSSION

Redigerbara dokument i två varianter

  • En som är tänkt att användas för alla kemi- och NO-lärare. Det är viktigt att alla känner till och följer skolans rutiner.
  • En som handlar om uppgifter som inte ryms inom ordinarie undervisningstjänst, så kallade specifika arbetsuppgifter.
Format För alla kemi- och NO-lärare För lärare med specifika arbetsuppgifter
Word Arbetsmiljöarbetet vid skolan-20-05-11-docx (98 Kb) Fördelning av specifika arbetsuppgifter-20-05-11-docx (2804 Kb)
Pdf Arbetsmiljöarbetet vid skolan-20-05-11-pdf (161 Kb)

Fördelning av specifika arbetsuppgifter-20-05-11-pdf (146 Kb)

Dokumenten finns utvecklas kontinuerligt och uppdaterade 2020-05-11. De ska redigeras av användarna på skolorna. De kan vara användbara för fördelning av arbetsuppgifter kring andra skolämnen, som biologi eller träslöjd.

Hör gärna av dig med förbättringsförslag, utvecklingsarbetet pågår!

LÄNK TILL KRC:S SJÄLVSTUDIEKURS OM KEMISÄKERHET