Excellistan finns att ladda ner Kemikalieförteckning-kRC-2020-11-16-xlsx (248 Kb) (eller här Kemikalieförteckning-kRC-2020-11-16-ods (274 Kb) ) och information om innehållet finns i Artikel om kemikalieförteckningen från IB nr 2 2019 (263 Kb) och Kemikalieförteckningen-presentation (721 Kb) . Säkerhetsdatablad (SDB) för kemikalierna finns samlade i Säkerhetsdatablad för 265 produkter till kemikalielistan (5851 Kb)

OBS! Förteckningen ska redigeras efter de kemikalier varje skola har i sina skåp och i första hand ska tillhörande SDB användas.