Dokument

Kemikalieförteckningen

Kemikalieförteckning_KRC_221120 (277 Kb)

Kemikalieförteckning_KRC_221120_ods (303 Kb)

Uppdateringar jämfört med äldre varianter av KRCs lista (2 Kb)

Säkerhetsdatablad för kemikalierna i förteckningen Säkerhetsdatablad för 265 produkter till kemikalielistan (5851 Kb)
Presentationer

Förteckningen uppdateras fortlöpande.

Sök information i KRC:s kemikalieförteckning

Tips på hur du kan söka i dokumentet när det är nedladdat på din dator.

  • Lås översta raden under ”Visa/lås fönsterrutor”
  • Sök ”natriumhydroxid” under ”Start/sök”
  • Piktogramorden finns i kolumnerna ”H-J”. Faroangivelserna finns i kolumn ”N” och skyddsangivelserna i kolumn ”O”.
  • Informationen går att klistra in i riskbedömningsdokumentet.