Excellistan finns att ladda ner Kemikalikeförteckning-20200228 (221 Kb) (eller Kemikalieförteckning (241 Kb) i .ods-format) och information om innehållet finns i Artikel om kemikalieförteckningen från IB nr 2 2019 (263 Kb) och Kemikalieförteckningen-presentation (721 Kb) . Säkerhetsdatablad (SDB) för kemikalierna finns samlade i Säkerhetsdatablad för 265 produkter till kemikalielistan (5851 Kb)

OBS! Förteckningen ska redigeras efter de kemikalier varje skola har i sina skåp och i första hand ska tillhörande SDB användas.