Relaterade länkar

Uppgift

Ladda ner dokumentet Riskbedömningsunderlag-Neutralisation (870 Kb) på din dator. (Lite om labben står under information till eleverna.)

Gör följande förändringar i dokumentet:

1.    Natriumhydroxid ska ha ett piktogram för frätande.

  • För att infoga bild ställer du pekaren på en bildruta och klickar i rutan. Det kommer då upp en ruta där du kan bläddra i dina filer för att hitta den bild du vill infoga.
  • Gå till din bildmapp med piktogram och välj det du ska infoga. (OBS: filerna är i bildformatet png. Om du inte ser bilderna så kan du behöva ställa in att datorn visar png-filer eller alla typer av filer.)
  • När du valt bild (piktogram) klickar du på ”välj” så infogas det i bildrutan.
  • Skulle du inte se att det går att infoga en bild i rutan så har du kanske öppnat dokumentet i din webbläsare. För att kunna redigera dokumentet behöver det vara nedladdat på din dator.

2. Kontrollera att rätt faroangivelser och skyddangivelser är ifyllda för natriumhydroxid på blankettens baksida. Använd gärna informationen i Kemikalieförteckning - förslag på lista. Varken BTB eller saltsyra (i angiven koncentration) är märkningspliktig.

3. Tycker du att rätt val har gjorts för avfall? Fundera på alternativ och skriv gärna dit ett eget om du vill.

4. Fyll i datum och ditt namn - längst ner.

5. Om du inte vill behålla KRC-loggan kan du lägga in en skollogga (Infoga bild) – Bildruta överst till vänster i formuläret.

6. Fyll i din bedömning om laborationen som gäller om din klass skulle ha denna laboration.

7. Fyll i om du tycker något saknas i de övriga rutorna.