" KRC-riskbedömningsblankett-191128 (1073 Kb) " innehåller ett ändringsbart formular i pdf-format med piktogram. Det andra dokumentet är en artikel om hur formuläret kan användas (obs exemplet handlar inte om senast uppdaterade varianten).

När du fyller i H- och P-fraserna på blankettens baksida, kan du exempelvis klippa informationen från vår kemikalieförteckning, som du hittar här.

Exempel på en ifylld blankett (version 191120) hittar du tillsammans med labbinstruktionen här.

För att kunna använda KRC:s blankett för riskbedömning behöver du känna till följande dokument.

Farosymboler (1400 Kb)
Skyddsangivelser (46 Kb)
Faroangivelser (25 Kb)