Dokument

" KRC-riskbedömningsblankett-191128 (1073 Kb) " innehåller en zipfil som med (i) riskbedömningsformuläret och (ii) en mapp med piktogram.

För att den ska vara ändringsbar behöver den laddas ner och öppnas i Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ned kostnadsfritt.

Gör så här för att ladda ner dokumentet

  1. Ladda ner " KRC-riskbedömningsblankett-191128 (1073 Kb) " på din dator.
  2. Högerklicka på zip-filen och välj "Extrahera".
  3. Spara ner bildmappen med piktogram på lämplig plats, t.ex. i ”Bilder” på datorn.
  4. Riskbedömningsfilen är din mall som du utgår från. Spara ner den så att du tydligt vet att denna fil är din mall.
  5. När du ska göra en riskbedömning öppnar du mallen och sparar en kopia med nytt namn t.ex. "Riskbedömning-Syntes av acetylsalicylsyra".
  6. På baksidan av dokumentet finns plats för utökad information om de ingående kemikalierna. Det som skrivs in där kopieras automatiskt till motsvarande fält på framsidan.
  7. För att hitta information om kemikalierna kan du titta i säkerhetsdatablad, kemikaliehanteringssystem eller använda Kemikalieförteckning - förslag på lista.

Relaterat material

 

Länk till fullständiga listor över "H- och P-fraser"

Farosymboler (1400 Kb)
Skyddsangivelser (46 Kb)
Faroangivelser (25 Kb)